در حال بارگذاری ...
  • حمایت از طرح های پژوهشی

    نامه آقای یعقوب دادگر اصل، سرپرست محترم دفتر پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای، در خصوص حمایت مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم از برخی از طرح های پژوهشی

    نظرات کاربران