در حال بارگذاری ...
  • هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرتنس بین المللی مهندسی ساخت و تولید توسط انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران ( smeir)

    هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرتنس بین المللی مهندسی ساخت و تولید توسط انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران  ( smeir) وبا همکاری و حمایت انجمن ساخت و تولید انگلستان (imanf) و کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران (کادمان) و حمایت معنوی دانشگاه فنی و حرفه ای

    نظرات کاربران