در حال بارگذاری ...
  • اطلاعیه در خصوص دانشجویان شاهد

    کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر ( فرزند شهید - فرزند جانباز 25% و بالاتر- فرزند آزاده) با همراه داشتن معرفی نامه از بنیادشهید محل سکونت خود تا تاریخ دوشنبه مورخ 20 11 / 1399 به اداره آموزش مراجعه نمایند

    نظرات کاربران