در حال بارگذاری ...
  • برگزاری اولین جلسه مشاوره و سلامت دانشجویی در آموزشکده شماره یک کرمانشاه

    در این جلسه هم اندیشی که با حضور رییس محترم دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمانشاه آقای دکتر شیرزادی ، مسئولین اموردانشجویی ، مشاورین و رابطین آموزشکده های استان کرمانشاه در روز شنبه 18 بهمن برگزار شد ؛ بر هماهنگی و تعامل در حوزه مشاوره و سلامت دانشجویی تاکید شد .

    نظرات کاربران