در حال بارگذاری ...
 • شرکت کلیه دانشجویان در وبینار آموزشی

  به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 1 به ویژه دانشجویان نو ورود می رساند روز دوشنبه مورخ 4/ 12 / 1399 وبینار آموزشی در فضای مجازی تحت عنوان : آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی  راس ساعت 10:30

  به آدرس :            https://www.skyroom.online/ch/kshtvu/vebinar

  تشکیل می گردد. 

  تذکر مهم : حضور کلیه دانشجویان در این وبینار الزامی است.

  نحوه ورود دانشجو در این لینک به صورت مهمان بوده و پس از ورود ، نام و نام خانوادگی کامل خود را وارد نمایید.

  نظرات کاربران