در حال بارگذاری ...
  • انتخاب خانم سپیده قهرمانی فرد به عنوان "عضواصلی مجمع اتحادیه هنر وزارت علوم"

     به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمانشاه ، و با اعلام "دبیرخانه اتحادیه انجمن های علمی گرافیک دانشگاه فنی و حرفه ای کشور" خانم سپیده قهرمانی فرد"دبیر انجمن علمی گرافیک "نقطه" آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمانشاه و دانشجوی این آموزشکده ، به عنوان "عضواصلی مجمع اتحادیه هنر وزارت علوم"  انتخاب شد.

    دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمانشاه ، این موفقیت را به ایشان و جامعه دانشگاه فنی و حرفه ای تبریک عرض می نماید.

    نظرات کاربران