در حال بارگذاری ...
  • بعثت پیامبر اکرم (ص) مبارک

    بعثت، امید انسان به فردایی روشن است، بعثت، نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی حد او بر زمینیان است.

    بعثت پیامبر اکرم (ص) مبارک

    نظرات کاربران