در حال بارگذاری ...
  • کسب مقام سوم انجمن علمی گرافیک "نقطه" در بین دانشگاههای مطرح کشور

    انجمن علمی گرافیک "نقطه" آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمانشاه که به عنوان نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در رقابت های جشنواره بین المللی حرکت ، شرکت نموده بود ، در بین دانشگاههای مطرح ،  در بخش انجمن برتر حائز رتبه سوم گردید .
    دانشگاه فنی  و حرفه ای استان کرمانشاه ، این پیروزی چشمگیر را که نشان از تلاش و درایت عزیزان دانشجو در انجمن علمی مذکور دارد را تبریک گفته و استمرار ت رفیقان روز افزون را آرزومند است .

    نظرات کاربران