در حال بارگذاری ...
  • معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی برگزار می کند

    وضعیت آسیب های اجتماعی در کشور 

    سخنران : دکتر تقی آزاد ارامکی

     

    نظرات کاربران