در حال بارگذاری ...
 • تابستان داغ

  مدرسه تابستان داغ مهارتی(ایده فن)

    همراه با برگزاری کارگاه های آموزشی (کارگاه تیم سازی ، کارگاه طراحی بوم کسب وکار ،کارگاه اعتبار سنجی،کارگاه روش ارایه کردن،کارگاه روش های تجاری سازی) به همراه گواهی معتبر از دانشگاه فنی و حرفه ای                       

  لینک ثبت نام: :https://ksh.tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=3680       

   همرا با اهدای جوایز نفیس و حمایت های مادی و معنوی از ایده های برتر

  نظرات کاربران