در حال بارگذاری ...
  • بازدید مدیرکل محترم نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای از آموزشکده های استان کرمانشاه

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمانشاه ، جناب آقای دکتر علی موسوی مدیرکل محترم نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای و هیئت همراه روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 14 و 15 شهریورماه 1400 از آموزشکده های استان کرمانشاه بازدید به عمل آوردند.

    نظرات کاربران