در حال بارگذاری ...
  • کارگاه تیم سازی رویداد ارایه ایده های استارتاپی وانتخاب ایده های برتر به همراه مشاوره و برگزاری کارگاه های آموزشی توسط مهندس محمد جواد امینی عضو هیات علمی دانشگاه فنی وحرفه ای و مدرس کارآفرینی دانشگاه تهران

    نظرات کاربران