در حال بارگذاری ...
  • کارگاه تیم سازی رویداد ارایه ایده های استارتاپی وانتخاب ایده های برتر به همراه مشاوره و برگزاری کارگاه های آموزشی توسط مهندس سجاد نصری کارشناس ارشد عمران سازه

    نظرات کاربران